Coronamaatregelen

Thialf hecht grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van werknemers, vrijwilligers, sporters en bezoekers. Wij volgen daarom nauwlettend de ontwikkelingen die betrekking hebben op het coronavirus en houden ons aan de richtlijnen die de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Fryslân stellen. Hierover hebben we nauw contact met de gemeente Heerenveen. Indien relevant, zoals bij de aankondiging van nieuwe maatregelen, wordt deze pagina z.s.m. geactualiseerd.

LAATSTE UPDATES:


Maandag 14 DECEMBER 21:30 - Nieuwe maatregelen rondom lockdown: Thialf gesloten

In verband met de vandaag aangekondigde maatregelen, rondom de bestrijding van COVID-19, is Thialf in ieder geval gesloten tot 19 januari 2021 voor alle gebruikers en bezoekers. De door de overheid specifiek aangewezen groepen topsporters zijn hiervan uitgezonderd.

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Wij blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar en wensen al onze trouwe gebruikers en bezoekers ondanks deze lastige tijden toch goede feestdagen toe. We hopen dat jullie veilig en gezond blijven. Stay safe en zorg goed voor elkaar!

 


VRIJDAG 27 NOVEMBER 17:30 - Mondkapjesplicht in Thialf per 1 december 2020

Op basis van de tijdelijke coronawet stelt de Rijksoverheid een mondkapjesplicht per 1 december 2020 voor publieke binnenruimten in. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor het betreden van Thialf betekent dit dat, tot nader orde, iedereen vanaf 13 jaar en ouder Thialf alleen kan betreden met een mondkapje op.

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Natuurlijkerwijs wordt het beoefenen van de sport buiten beschouwing van de mondkapjesplicht gelaten. De volgende overheidsregels zijn van toepassing op de mondkapjesplicht:

 • Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken;
 • Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een (multifunctionele) sjaal;
 • Een mondkapje is niet verplicht als iemand een vaste zitplaats heeft zoals een veterstrikouder die op de tribune zit. Staat de veterstrikouder op? Dan is het dragen van het mondkapje weer verplicht.

Klik hier voor meer info over het gebruik van mondkapjes.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan geldt, zowel voor de mondkapjesplicht als alle andere maatregelen: Het niet naleven en/of herhaaldelijk overtreden van de coronamaatregelen in Thialf kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten en/of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Thialf gehouden is tot restitutie van entree- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de overtredende partij.

 


WOENSDAG 18 NOVEMBER 09:30 - Kabinet versoepeld maatregelen van 4 november

Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de tijdelijke verzwaring van maatregelen, ingegaan op 4 november, worden opgeheven per 19 november. Dit betekend dat de maatregelen die zijn gesteld op 14 oktober jl. weer van toepassing zullen zijn. 

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Voor de gebruikers van Thialf geldt als volgt:

 • Maximaal 4 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. ; 
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.

WOENSDAG 4 NOVEMBER 09:30 - Kabinet presenteert nieuwe maatregelen

Per 4 november 2020 22.00 uur heeft het kabinet voor een periode van twee weken de maatregelen verscherpt. 

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Voor Thialf geldt als volgt*:

 • Maximaal 4 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. ; 
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.

*LET OP: de geldende noodverordening van Veiligheidsregio Fryslân is nog niet bekend. Daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden, welke mogelijk impact hebben op Thialf. Indien van toepassing zullen wij een update geven. 


WOENSDAG 14 OKTOBER 22:00 - Voorlopig sportprotocol NOC*NSF

Woensdagavond 14 oktober heeft het NOC*NSF het nieuwe sportprotocol bekend gemaakt. Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22:00 geldende landelijke maatregelen*. Klik hier om de maatregelen uit het sportprotocol terug te lezen.

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Maatregelen in het kort*:

 • Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden; 
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen van 18 jaar en ouder per zelfstandige ruimte. De trainer of begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
 • Voor teamsport geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen van 18 jaar en ouder (exclusief trainer of begeleider), met een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte; 
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen t/m 17 jaar  sporten dan gelden de aantallen van maximaal 30 personen;
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • Er worden geen wedstrijden gehouden;
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen, de KNSB en het NOC*NSF beslissen welke status leidend is;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen wedstrijden gehouden. En kinderen met klachten blijven thuis;
 • Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/vereniging;
 • Publiek bij sport is niet toegestaan;
 • Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccomodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten, net als alle horecagelegenheden.

*LET OP: de geldende noodverordening van Veiligheidsregio Fryslân is nog niet bekend. Daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden, welke mogelijk impact hebben op Thialf. Zodra hier meer over bekend is zullen wij een update geven. 


WOENSDAG 14 OKTOBER 19:50 - Thialf stopt voorlopig met recreatief schaatsen
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

De directie van Thialf heeft zojuist besloten om vanaf donderdag 15 oktober te stoppen met het recreatieve schaatsen.

Aanleiding daartoe is uiteraard het nieuwe pakket aan overheidsmaatregelen om het Covid-19 virus te bestrijden en vooral de beleidslijn die daaraan ten grondslag ligt. Directeur Marc Winters licht toe: “Ter voorkoming van het virus is het overheidsbeleid erop gericht om zo min mogelijk bewegingen te creëren en sociale mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. Met die achtergrond is het niet uit te leggen om recreatief te blijven schaatsen, hoe enorm spijtig wij dat ook vinden. Daarnaast geven de maatregelen aan dat individueel sporten vanaf 18 jaar alleen kan indien er minimaal 1,5 meter afstand kan worden gehouden en dan ook nog met een maximum van 30 personen. Er is steeds gesteld dat die 1,5 meter bij schaatsen niet kan worden gegarandeerd. Het zou vreemd zijn dat wij daar in een verslechterende fase van het Covid-19 virus dan opeens van gaan afwijken.

Bijkomende afweging voor Thialf was de verantwoordelijkheid die de directie voelt als ‘schaatshart van de wereld’. Er staan nu vier prachtige topsporttoernooien gepland. Als die doorgang kunnen vinden, willen wij die hoe dan ook kunnen faciliteren. Dat betekent dat we zowel ter bescherming van de topsport maar ook ter bescherming van ons eigen personeel de risico’s maximaal willen beperken. “Wij merken de laatste weken ook dat het virus letterlijk steeds dichterbij komt en daarmee is dit, met de redenen die wij hier aangeven, in onze optiek het enige juiste besluit op dit moment”, aldus Winters.

Indien de situatie rondom Covid-19 verbetert en de overheidsmaatregelen versoepelen zal Thialf dit besluit heroverwegen. De breedtesport blijft Thialf, waar mogelijk, zoveel mogelijk bedienen.

Reeds gekochte tickets blijven het gehele seizoen geldig. 


DINSDAG 13 OKTOBER 21:00 - Nieuwe maatregelen rondom coronavirus.
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Zoals bekend zijn eerder vanavond nieuwe maatregelen bekend gemaakt tegen de bestrijding van het coronavirus. Voor iedereen geldt dat deze maatregelen ingaan op woensdag 14 oktober om 22:00.

Het is in ieder geval helder dat de topsport mag blijven doortrainen in Thialf. Op de andere activiteiten en gebruikers zullen de gevolgen groter zijn. Er zijn echter ook altijd een aantal vragen die onbeantwoord blijven. Daar zullen wij morgen (woensdag 14 oktober) de antwoorden van achterhalen. Tevens gebruiken wij de dag van morgen om met deze gebruikers te overleggen over welke gevolgen dit heeft en welke standpunten en/of besluiten zij daarin nemen.

Op basis van deze overleggen, en uiteraard onze eigen afwegingen, zal Thialf keuzes maken met betrekking tot activiteiten en de planning van de komende weken. Vervolgens zullen wij dit communiceren richting de betrokken gebruikers. Voor de verduidelijking van de nieuwe overheidsmaatregelen adviseren wij onze communicatiekanalen in de gaten te houden


11 OKTOBER 14:00 - Veiligheidsregio Fryslân besluit alsnog de horeca van Thialf per heden te sluiten. 
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Dit i.v.m. hun interpretatie van de meest recente overheidsmaatregelen (dd. 29 september 2020).

De sluiting geldt voor Brasserie De Bûtenbocht en schaatscafé 't Kluunplak. De horeca zal wel de zakelijke verhuringen (vergaderingen, bijeenkomsten, e.d.) voorlopige mogen blijven bedienen, uiteraard binnen de geldende maatregelen van dit moment (o.a. maximaal 30 personen).

De algemene verwachting is dat er op dinsdag 13 oktober as. maatregelen weer verder zullen worden aangescherpt. Houd daarom onze website in de gaten is het advies.

NOTABENE: voor de duidelijkheid vermelden wij dat bezoekers, dan wel wachtende ouders, bij schaatsactiviteiten NIET ZIJN TOEGESTAAN. Dit geldt zowel in de ijshallen als in de centrale entreehal. Wij begrijpen dat, nu de horeca gesloten is, wij u geen alternatieve wachtruimte kunnen bieden. Echter, Thialf is verplicht de maatregelen van de veiligheidsregio te volgen en daar ook op te handhaven.  
 


7 OKTOBER 18:00 - Aanvullende maatregelen rondom de noodverordening Veiligheidsregio Fryslân. 
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Inmiddels zijn alle gebruikers op de hoogte gesteld van de aanvullende maatregelen. Klik hier om meer te lezen.


30 SEPTEMBER - Het kabinet heeft dringend geadviseerd mondkapjes te dragen in openbare ruimtes
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Wij adviseren alle bezoekers vanaf 13 jaar om bij betreden van het ijsstadion een mondkapje te dragen (m.u.v. op het ijs). 


28 SEPTEMBER - Het kabinet verscherpt maatregelen per 29 september 
Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 

Voor Thialf en haar gebruikers betekent dit vooral dat, tot nadere orde, bezoekers tijdens trainingen en wedstrijden niet meer welkom zijn.

De gedetailleerde juridische onderbouwing en uitwerking volgt in de vorm van een noodverordening via Veiligheidsregio Fryslân. Dan kan er pas met zekerheid worden geconcludeerd wat er bijvoorbeeld op Thialf van toepassing is en wat niet. Daaruit zouden dan nog wijzigingen kunnen optreden en uiteraard ook wanneer er weer aanpassingen of aanvullingen op de maatregelen volgen.

 

Mochten de maatregelen specifieke gevolgen hebben voor bepaalde gebruikersgroepen dan zullen wij die groepen uiteraard apart informeren of benaderen.

Vooralsnog zijn we dus geopend voor alle reeds gestarte activiteiten, waaronder recreatief schaatsen. Mochten er wijzigingen optreden op basis van de noodverordening waarop de gemeente Heerenveen en Veiligheidsregio Fryslân acteren, dan zullen wij dat hier z.s.m. melden.

 


​ ALGEMENE MAATREGELEN

Schaatsen, het zit in ons DNA. Het zorgt voor plezier, maakt ons competitief en draagt bij aan een vitale levensstijl. Om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoord kan schaatsen is het essentieel dat we voor een veilige sportieve omgeving zorgen. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen.

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Vermijd drukte; 
 • Zonder afspraak/reservering is het niet mogelijk om het ijsstadion te betreden;
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen binnen Thialf (uitgezonderd op het ijs);
 • Om Thialf te kunnen betreden is een gezondheidscheck verplicht. Indien je besluit hier geen medewerking aan te geven zal Thialf de toegang tot het ijsstadion weigeren. 
 • Het is niet toegestaan om in de entreehal te wachten. 
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen op, zowel aanwijzingen die zichtbaar worden aangeven als (mogelijk extra) aanwijzing van onze medewerkers; 
 • Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand. Personen die een gezamenlijk huishouden vormen hoeven onderling geen afstand te houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand afstand te houden; 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens je bezoek aan Thialf klachten ontstaan zoals:  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Personen kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
 • Indien bij een persoon COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantiane maatregelen noodzakelijk zijn; 
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten;
 • Schud geen handen en vermijd ander onnodig fysiek contact;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. 
 • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan, ook niet tijdens het coachen;
 • Na afloop van je bezoek of sportactiviteit dien je Thialf zo snel mogelijk te verlaten; 
 • Medewerkers van Thialf hebben de mogelijkheid zich vrij te bewegen door het gebouw;
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bezoek aan Thialf

Thialf hecht grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van werknemers, vrijwilligers, sporters en bezoekers. Wij volgen daarom nauwlettend de ontwikkelingen die betrekking hebben op het coronavirus en houden ons aan de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en Veiligheidsregio Fryslân.

ALGEMEEN

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
Thialf hanteert een strikt deurbeleid. Voor iedereen geldt: zonder verifieerbare afspraak wordt er geen toegang verleend.

Met andere woorden personen die zich in Thialf melden mogen niet doorlopen zonder dat degene die de afspraak heeft gemaakt hen afhaalt.

(SUB)TOPSPORT

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
In overleg met de KNSB en CTO/Topsport Noord is besloten dat trainingen tot nadere orde besloten zijn. Het is dus niet mogelijk om de ijshal te betreden tijdens deze trainingen.

Voor (sub)topsport geldt:
 • De KNSB en CTO Noord zijn verantwoordelijk voor de (sub)topsport omgeving binnen Thialf en mogen hun eigen protocol volgen, mits deze niet conflicteerd met het protocol van Thialf. Bij conflict is het protocol van Thialf altijd leidend;
 • De (sub)topsport krijgt het dringende advies om aan de topsportkant (westzijde) van het gebouw te blijven aan de topsportzijde te blijven en zich niet te mengen in publieke ruimtes of tussen publiek;
 • Bezoek is niet toegestaan tijdens (sub)topsport trainingen en wedstrijden. Voor iedereen geldt: zonder verifieerbare afspraak wordt er door Thialf geen toegang verleend. Met andere woorden: alle personen die zich in Thialf melden mogen niet doorlopen zonder dat degene die de afspraak heeft gemaakt hen afhaalt;
 • Bij (trainings)wedstrijden zorgt de organisatie (KNSB) zelf voor ontvangst van alle personen die een rol hebben binnen de (training)wedstrijd (zoals juryleden, tijdwaarnemers en andere betrokkenen), toezicht ter plekke en uitgeleiding;

CLUBS&VERENIGINGEN

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
Alle clubs en verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten binnen Thialf hebben zelf de verantwoordelijkheid om de sportbeoefening zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Voor clubs & verenigingen geldt:
 • Clubs & verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten binnen Thialf en mogen hun eigen protocol volgen, mits deze niet conflicteert met het protocol van Thialf. Bij conflict is het protocol van Thialf altijd leidend;
 • Dit protocol dient bij aankondiging van nieuwe maatregelen, zowel van de Rijksoverheid als de aanvullende maatregelen van Veiligheidsregio Fryslân, door clubs en verenigingen te worden aangepast. Daarbij zijn zij verantwoordelijk voor een goede communicatie richting sporters, ouders, trainers en vrijwilligers;
 • Wanneer Veiligheidsregio Fryslân aanvullende maatregelen stelt die impact hebben op de gebruikers van Thialf, zorgt Thialf voor de communicatie richting haar contactpersonen bij de clubs & verenigingen;
 • Bezoekers zijn tot nadere orde niet welkom bij zowel trainingen als wedstrijden in Thialf. Onder voorwaarden, is er een uitzondering gemaakt voor een aantal veterstrikouders bij de jongste pupillen;
 • De clubs & verenigingen zorgen zelf voor ontvangst, toezicht ter plekke en uitgeleiding van hun eigen activiteiten;
 • Bezoek is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Voor iedereen geldt: zonder verifieerbare afspraak wordt er door Thialf geen toegang verleend. Met andere woorden: alle personen die zich in Thialf melden mogen niet doorlopen zonder dat degene die de afspraak heeft gemaakt hen afhaalt;
 • Bij (trainings)wedstrijden zorgt de organisatie zelf voor ontvangst van alle personen die een rol hebben binnen de (training)wedstrijd (zoals juryleden, tijdwaarnemers en andere betrokkenen), toezicht ter plekke en uitgeleiding;

Heb je een vraag m.b.t. het protocol rondom een schaatsles, training of wedstrijd? Deze kan je richten aan de club of vereniging waarbij jij of je kind(eren) zijn aangesloten. 

VRIJ SCHAATSEN

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
In verband met de overheidsmaatregelen d.d. 14 oktober 2020 heeft Thialf besloten om voorlopig te sluiten voor recreatief schaatsen

HORECA THIALF

Meer weergeven ➤
 
 
 
 
 
 
In verband met de overheidsmaatregelen (dd. 29 september 2020) is de horeca van Thialf tot nadere orde gesloten.

 

Klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus? Kom dan niet naar Thialf. Voorkom verspreiding van het virus en blijf thuis als je:

 • Verkouden bent, verhoging of griep hebt;
 • Milde verkoudheidsklachten hebt, zoals snotteren, hoesten, keelpijn en/of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Gezinsleden of huisgenoten hebt die milde klachten vertonen. 

Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie.