Veiligheidsregels Thialf

IJSREGELS

 • Het dragen van schaatsen en handschoenen op de ijsvloeren is, i.v.m. veiligheid, verplicht.
 •  Het wordt ten zeerste aangeraden om een helm te dragen op het ijs. 
 • Op de 400 meter baan en de 333 meter baan mag men uitsluitend linksom schaatsen.
 • Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen.
 • Zitten op de kussens (luchtboarding) is niet toegestaan.
 • Kunstrijden, schoonrijden en het vormen van kettingen is op de 400 meter baan en 333 meterbaan niet toegestaan. 
 • Bezoekers worden geacht gebruik te maken van de tunnel om van de 400 meter naar de binnenbanen te gaan (en andersom). De 400 meter baan oversteken is niet toegestaan.

KLEDING & MATERIAAL

KLEDING

 • Trek gemakkelijk zittende kleding aan waar je goed in kan bewegen.
 • Handschoenen dragen is verplicht en natuurlijk een must voor eigen veiligheid.
 • Zet een muts op of draag een haarband tegen koude oren en wapperende haren maar bovenal voor je eigen veiligheid.
 • Een warme sjaal/col is altijd fijn!

MATERIAAL

 • Bij Thialf zijn schaatsen te huur in verschillende maten en soorten. Kijk bij schaatsverhuur voor de mogelijkheden.
 • Controleer of je schaatsen scherp zijn! Heb je voor de laatste keer op natuurlijs geschaatst dan is slijpen noodzaak. Hiervoor zijn ook mogelijkheden bij de Skaters Corner in Thialf.

ALGEMENE HUISREGELS

 • Het betreden van Thialf en het omliggende terrein is geheel op eigen risico.
 • Thialf is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.          
 • Bezoekers dienen zich bij calamiteiten te houden aan de opdrachten van de medewerkers van Thialf.
 • Het geven van schaatslessen /instructies/ activiteiten en commerciële en publicitaire activiteiten is/zijn zonder toestemming van de directie van Thialf niet toegestaan.
 • Bij het bezoeken van evenementen dient men in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Tijdens evenementen mogen bezoekers geen eigen consumpties meenemen en/of nuttigen.
 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar verboden om alcohol te nuttigen.
 • Bezoekers mogen geen soft-/hard drugs bij zich dragen of gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om wapens, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen. Deze artikelen worden in beslag genomen.
 • Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden
 • Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Thialf is niet verantwoordelijk voor diefstal  en of verlies van, en/of schade aan eigendommen.
 • In en rondom Thialf is 24/7 camerabewaking aanwezig waarbij videoregistratie plaatsvindt. 
 • Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, bij het betreden van Thialf stemt u erin toe dat de producent deze opnames mag gebruiken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan;

Bij overtreding van onze huis en/of ijsregels kunnen onze medewerkers je mededelen dat je direct Thialf dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten en/of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Thialf gehouden is tot restitutie van entree- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.