Effecten luchtbehandelingssysteem in Thialf zeer laag...

26 maart

Recent heeft de directie van Thialf de TU Delft gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar het effect van het luchtbehandelingssysteem op de luchtcirculatie in Thialf. Na nauwkeurige metingen stelt TU Delft vast dat het systeem een zeer lage luchtstroom veroorzaakt van 0,10 à 0,15 meter per seconde. Dat is vergelijkbaar met Windkracht 0 in de buitenlucht. Indien het effect van één van de onderdelen van het luchtbehandelingssysteem, zoals de luchtroosters achter de boarding, afzonderlijk onderzocht wordt, zijn de verschillen zo laag dat geconcludeerd wordt dat het effect verwaarloosbaar is. Volgens TU Delft is het duidelijk dat er hierdoor in Thialf géén sprake is van oneerlijke omstandigheden.

De eerdere berichten in de media focusten zich vooral op het draaien van de roosters achter de boarding, door Thialf uitgevoerd in november 2020. Uit het vergelijk in metingen tussen het scenario met beide luchtstromen aan (‘airsocks’ aan het plafond én grondroosters achter de boarding) en het scenario met alleen de roosters uit, blijkt dat het verschil in effect tussen beide scenario’s zo laag is dat TU Delft de conclusie trekt dat de verschillen niet meetbaar en daarmee verwaarloosbaar zijn. 

Volgens directeur Marc Winters bevestigt dit de eerdere uitleg van Thialf. “De luchtstroom uit de bewuste roosters achter de boarding varieert inderdaad per rooster, zoals door sommige critici al werd beweerd. Deze luchtstroom is puur ontworpen als verticaal luchtgordijn, wordt omhoog geblazen, en aan de zijkant boven de tribunes weer weggezogen. Die hoeveelheid is volgens het ontwerp ingesteld op 150-200 m3 per uur en komt bij de meeste roosters neer op 5 à 7 meter per seconde. Het onderzoek van TU Delft maakt duidelijk dat slechts een fractie daarvan op de baan terecht komt. Daarmee blijft overeind dat bijna de gehele luchtstroom uit de roosters wordt afgezogen boven de tribunes en dus een verwaarloosbaar verschil geeft boven de baan”.

Hetzelfde geldt voor de zogeheten ‘airsocks’ boven de baan, die overigens al sinds 2017 in dezelfde stand staan. TU Delft heeft inzage gekregen in het gebouwbeheerssysteem van Thialf en geconstateerd dat de luchthoeveelheid, waarmee de lucht wordt uitgeblazen boven de baan, steeds hetzelfde is. 

Thialf heeft met dit onderzoek een primeur en is de eerste ijsbaan die in kaart heeft gebracht wat het effect is van het luchtbehandelingssysteem. Omdat ook een minimaal effect toch invloed kan hebben op de eindtijd, adviseert TU Delft vervolgonderzoek te doen om te beoordelen hoe dit zich verhoudt tot de luchtcirculatie van de rijders zelf en vooral een vergelijk te maken met andere internationale ijsbanen. Afhankelijk van dat bredere onderzoek kan dat wellicht tot normering leiden. Thialf zal dit onder de aandacht bij de ISU brengen.

Winters houdt een dubbel gevoel over aan de afgelopen weken. “Ik ben blij dat onafhankelijk is vastgesteld dat we hier geen rare dingen doen. Maar de beeldvorming was kwalijk voor de goede reputatie van Thialf en nadelig voor sommige atleten en fans die twijfelden aan de records. Dat blijkt achteraf onnodig en met die conclusie, en de overdenking van de aanbevelingen van TU Delft, sluiten we deze kwestie af”, aldus Winters. 

Q&A luchtbehandeling Thialf: te lezen via de link onder de tekst
Rapportage TU Delft: de volledige rapportage is terug te lezen via de volgende link www.thialf.nl/nieuws/tudelft 

Q & A’s luchtbehandeling Thialf

Vorige pagina