Thialf bereikt wederom uitstel bij verzekeraars ...

01 juni

Inzake het vraagstuk van de verzekerbaarheid van Thialf, op basis van behoud en inschakeling van de zonnepanelen op het dak van het stadion, heeft Thialf opnieuw uitstel bereikt bij verzekeraars. De dekking is op basis van de huidige situatie, met uitgeschakelde panelen als voorwaarde, verlengd tot en met 30 november 2021.

Met behulp van adviseur Rabobank, assurantiemakelaar Marsh, alsmede de expertise van het bureau Burghgraef van Tiel is er de afgelopen maanden met verzekeraars in constructief overleg gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opties. Omdat niet alleen de beoordeling, maar ook de uiteindelijke uitvoering van een potentiële oplossing meer tijd in beslag zullen nemen, hebben verzekeraars akkoord gegeven op verlenging van de deadline. 

Technische oplossingen
Binnen deze samenwerking is, naast de eerder genoemde innovatieve coating, een zogeheten compartimentering als extra mogelijke oplossing naar voren gekomen. Bij deze optie wordt niet het gehele dak vervangen, maar worden er stroken in het dak aangebracht die voorzien worden van ander isolatiemateriaal. Daarmee wordt de kans op een totaalbrand aanzienlijk verkleind. 

Directeur Marc Winters is tevreden met het proces en het resultaat in deze fase. “Het is goed dat we in  onderling overleg de opties goed met elkaar onderzoeken én afwegen om tot een duurzame oplossing te komen. Het voordeel van de meest recente optie van compartimentering is dat de vereiste investering daarvoor aanmerkelijk lager zal zijn dan het aanbrengen van een nieuwe, innovatieve coating.”

Vervolg 
De inzet van Thialf en haar adviseurs was de afgelopen weken vooral om de verlenging van de dekking rond te krijgen, en daarmee rust en ruimte te creëren om te kunnen werken aan een plan van aanpak voor de compartimentering. “Natuurlijk kost het meer tijd dan gedacht, maar iedereen zet zijn schouders eronder om het scenario van verwijdering van de zonnepanelen te voorkomen. De verlenging van verzekeraars geeft aan dat er oplossingsgericht wordt gedacht en gehandeld. Met het besef dat er in dit stadium geen garanties worden gegeven, is er bij ons steeds meer vertrouwen in een goede afloop”, aldus Winters. 


Vorige pagina