• Kunstschaatsen

  Kunstrijden is een sport die wordt uit­gevoerd door solisten, paren en groepen schaatsers. De rijders maken rotaties, sprongen en andere bewegingen op het ijs, begeleid door muziek. Het is een uit­dagende sport waarbij, naast natuurlijk goed kunnen schaatsen, ook kracht, soup­lesse, gevoel voor ritme en techniek ont­wikkeld moet worden voor het ijs­dansen op muziek.

  Kunst­rijden bestaat uit: Solorijden voor dames en heren, Paarrijden, IJsdansen, Synchroonschaatsen en Showrijden

  Een serie van schaats­elementen wordt in deze sport een "kür" genoemd. In een kür worden ver­schillende elementen toe­gevoegd zoals de kant­sprong en de bijzondere rotaties.

 •  
  Clubs

  Kunstschaatsclub Thialf (KCT) is een vereniging die kinderen de mogelijk­heid biedt op speelse wijze te leren kunst­schaatsen. Bij KCT staat het be­oefenen en be­vorderen van de kunst­schaats­sport voorop.

  Het doel van de ver­eniging is leden de gelegen­heid te bieden om de schaats­sport te kunnen be­oefenen, zowel op wedstrijd­niveau als op re­creatief vlak. Onder professionele be­geleiding wordt er o.a. gewerkt aan technische elementen, schaats­vaardigheid, presentatie­vaardig­heden en kür op muziek.

  Een belangrijk uitgangs­punt voor KCT is het recreatief bezig zijn met schaatsen en het daardoor verkrijgen en hebben van contacten met andere lief­hebbers van de schaats­sport.

 •  
  Maak het mee!

  De kunstrijders oefenen elke week voor de spannende wedstrijden, maar oefenen ook voor spectaculaire shows!

  Kijk op de evenementenkalender wanneer de clubs hun schaatsen onderbinden en hun kunsten laten zien.

  Wil je liever zelf starten met kunstrijden? Kijk op de websites van één van de clubs en kom langs voor een proefles. 

  Meer informatie is te vinden via de website van KC Thialf